DiveOps

DiveOps er en elektronisk dykkerlogg og overvåkingssystem for dykkeroperasjoner. 

Du kan ha full oversikt over alle dykkerne, samtidig og få online informasjon om hvert eneste dykk slik at planlegging og HMS blir ivaretatt!

Samarbeid med ledende fagmiljøer
DiveOps er navnet på systemet som er støttet av Forskningsrådet, og er et samarbeidsprosjekt mellom Ocein, NTNU og Haukeland sykehus. Formålet er å veilede dykkelederen før og under dykking og gjennom dette systemet redusere risiko ved dykkeoperasjonen.

Programmet er nå testet ut i over to år og har vist seg svært effektivt og enkelt.  Det oppleves som trygt, og har økt HMS fokus ombord i dykkerbåter. Både dykkerleder og dykker kan planlegge på en helt ny måte, og med sikkerhet i at alle dykk er tatt med. DiveOps vil bli utviklet videre til å kunne ta imot flere data som pulsmåling og gassforbruk under dykking.

Vi opplever stor interesse både fra kunder, dykkerskoler og ikke minst fagmiljø som ønsker å være med å spesifisere et nasjonalt register for å sikre Helse, Miljø og Sikkerhet for dykkerne på en bedre måte fremover.

Unike egenskaper

Økt sikkerhet

DiveOps er et system for å øke sikkerheten under dykkeroperasjoner. Programvaren gjør det fullt mulig å overvåke dykkeoperasjonen fra et annet geografisk sted, såkalt ReMote operations og det gir full oversikt over firmaets dykkeaktivitet.

Analyse

DiveOps gir mulighet til å analysere alle dykkedata og dermed gjøre tiltak for sikrere og mer effektiv dykkeoperasjon, f.eks via nye tabeller.

Tilbehør

Jeg vil vite mer om DiveOps!

Ønsker du å få vite mer om DiveOps?
Fyll ut skjemaet og vi sender deg mer informasjon om produktet.

Takk for din melding

Din melding er sendt og vi vil komme tilbake til deg så snart vi har sett på den.