StealthCleaner - Notvasker

Revolusjonerende teknologi for effektiv og skånsom vasking av oppdrettsnøter.

Effektiv og skånsom notvasker

Revolusjonerende teknologi for effektiv og skånsom vasking av oppdrettsnøter.

StealthCleaner er antageligvis den mest effektive og skånsomme notvaskeren i markedet, og kombinerer stor vannmengde med lavt trykk for å minske slitasje på nota.

Etter to års utvikling, og en testperiode på vask av 3500 nøter, er vi svært stolte av å presentere StealthCleaner – en helt ny og innovativ løsning for skånsom vask av not.

Stealth Cleaner er produsert av Kystdesign AS - en av verdens mest anerkjente produsenter av offshore arbeids-ROV. https://kystdesign.no/

Unikt design

Produktet er patentert og har et helt unikt trekantdesign som gjør at den kommer til på de vanskeligste plassene i nøtene. Stealth Cleaner er designet som et "strykejern", og har en revolusjonerende teknologi mellom trykk og «flow» som vasker usedvanlig effektivt uten å slite på noten. I tillegg er den modulbasert noe som er med på å understreke våre verdier: trygt, enkelt og bærekraftig!

Miljøvennlig

Elektrisk drevet – ingen fare for utslipp. Svømmer stille uten høyfrekvente lyder. Modulbasert design, sikrer bærekraftig levetid. Med 360 graders manøvrerbarhet «svømmer» Stealth Cleaner stille i merdene sammen med fisken uten høyfrekvent lyd og uten laks vibrasjoner. Dette er svært viktig for fiskehelsen. Fisk reagerer negativt på høye frekvenser og vibrasjon. Stealth Cleaner er elektrisk. Det er dermed ingen fare for å skade fisken eller miljøet.

Effektiv

Vasker i 3-4 knops fart og kombinerer stor vannmengde med lavt tryk . Den er lett å styre og kommer til på vanskeligste områder. Den tas lett opp og ned av vannet slik at du raskt går til neste mære. Den er svært rask og gir en stor effektivitetsøkning når noten skal rengjøres. Med 4 kameraer overvåkes vaskingen og sikrer effektiv fjerning av begroing på noten. Det letter også dokumentasjonen i ettertid.

Multiverktøy

StealthCleaner kan brukes til flere formål både som notvasker og inspeksjonsrobot. Konseptet er at StealthCleaner skal kunne brukes til å vaske ulike områder, med ulike verktøy. Den har 4 kamera som letter dokumentasjon og rapportering. Stealth Cleaner det antakeligvis det eneste multiverktøyet i bransjen. Utviklingen videre vil være å bygge på dette konseptet – at ett produkt kan brukes til flere operasjoner. Det underbygger både vår fiolosfi om bærekraft og at det skal være effektivt og enkelt å jobbe med produkt fra Ocein.

Tilbehør

Trommel/Tether vinsj

Den nyutviklede tether vinsjen har flere funksjoner. For det første så fører det til en mye enklere håndtering, desinfisering og vern av høytrykksslangen, samt sikrere håndtering av utstyr. I tillegg fører det til en raskere betjening av StealthCleaner – du får sette ut og ta opp vaskeutstyret mye mer effektivt enn om du har slangen løst på dekk, og du unngår slitasje og klemskade.

Bord

HMS og sikker effektivitet er driveren for alle våre utviklingsprosjekt, og for å kunne gjøre vedlikehold og desifisering av StealthCleaner bedre og lettere for brukerne, har vi utviklet og produsert dette avlastningsbordet med rett arbeidshøyde. Det gjør håndteringen av StealthCleaner mer effektiv da det kan vinkles i forskjellige retninger og, foruten at det sikrer vaskeren under transport, gjør det lettere å sjøsette den / ta den opp av vannet. Dette bygger opp under vår filosofi om bærekraft og det godt å ta vare på tingene sine.

Reservedelskasse

Reservedelskassen er vår nyeste oppfinnelse, og er med å sikre oppetid for StealthCleaner. Det er en kasse som inneholder alle de viktigste komponentene til vårt multitool. StealthCleaner er modulbasert for å sikre at minst mulig tid går med til utskfting av / vente på at du får deler. Vi har jobbet i servicebåtsegmentet i 20 år, og vet hvor lite som skal til før det forskyver planlagt jobb. Vi har derfor tatt høyde for at man kan gjøre nødreperasjoner i felten for å sikre drift og øke oppetiden.

Tauvasker til Stealthcleaner

Tauvasker

Som alt annet under vann vokser det groe fortere enn det man tror er mulig. Rammefortøyningene er lange og vanskelige å få rene. Dette har vi erfart etter over 20 år med vasking av nøter. StealthCleaner som er vår notvasker har et modulbasert design. Dette gjør at det er mulig å feste på ulike spesialutstyr for å rengjøre vanskelig tilgjengelige plasser. Nå har vi utviklet en tauvasker til vårt multitool, StealthCleaner. Dette gjør det mulig å få vasket Rammefortøyningen samtidig med at du tar noten. Dette bygger opp under vår filosofi om sikker effektivitet og bærekraft.

Hamsterhjul til Stealthcleaner

Hamsterhjulvasker

Det er noen deler av noten som er veldig vanskelig å vaske ren, hamsterhjulet er en slik del hvor det er komplisert å komme til. StealthCleaner er modulbasert, og Ocein har utviklet en hamsterhjulvasker som er spesialtilpasset til å rengjøre denne delen av noten. Ved å feste den til Stealth­ Cleaner som en egen modul muliggjør det vask på en sikker, effektiv og grundig måte.

Jeg vil vite mer om StealthCleaner!

Ønsker du å få vite mer om StealthCleaner?
Fyll ut skjemaet og vi sender deg mer informasjon om produktet.

Utviklet av Idium en del av 1881