Effektiv tilbehør

Tilbehør til Notvasksystemet StealthCleaner

Vi utvikler tilbehør til notvasksystemet StealthCleaner for å kunne effektivisere driften av systemet.

Tilbehør til StealthCleaner notvasker

Trommel/Tether vinsj

Trommel/Tether vinsj

Den nyutviklede tether vinsjen har flere funksjoner. For det første gir den en mye enklere håndtering, desinfisering og beskyttelse av høytrykksslangen, samt sikrere håndtering av utstyr. I tillegg fører den til en raskere betjening av StealthCleaner – du får sette ut og ta opp vaskeutstyret på en langt mer effektiv måte enn om du har slangen løst på dekk, og du unngår slitasje og klemskade.

Vedlikeholdsbord

Vedlikeholdsbord

HMS og høy grad av effektivitet er drivere bak alle våre utviklingsprosjekter. For å optimalisere vedlikehold og desinfisering av StealthCleaner for brukerne, har vi utviklet og produsert et vedlikeholdsbord. Bordet har en hensiktsmessig arbeidshøyde for å gjøre det enklere å utføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold.

Fordi vedlikeholdsbordet kan vinkles i forskjellige retninger blir håndteringen av StealthCleaner mer effektiv. Notvaskeren kan transporteres på en sikker måte, og det blir også enklere å senke den ned i og ta den opp av vannet. Dette bygger opp under vår filosofi om bærekraft og det å ta godt vare på tingene sine.

Reservedelskasse

Reservedelskasse

Reservedelskassen er det siste tilskuddet blant våre produkter, og er med å sikre maksimal oppetid for StealthCleaner. Dette er en solid aluminiumskasse som inneholder alle de viktigste komponentene til vårt multitool.

Vi har jobbet i servicebåtsegmentet i 20 år, og vet hvor lite som skal til før en planlagt jobb må forskyves. Derfor har vi tatt høyde for at man kan gjøre nødreparasjoner i felten for å opprettholde drift og øke oppetiden. En av fordelene med StealthCleaners modulbaserte design er også at det sikrer at minst mulig tid går med til venting på og utskiftning av nye deler.

Tauvasker

Tauvasker

Groe vokser, som alt annet under vann, fortere enn det man tror er mulig. Rammefortøyningene er lange og vanskelige å få rene. Dette har vi erfart etter over 20 år med vasking av nøter.

Vår notvasker, StealthCleaner, har et modulbasert design. Dette gjør det mulig å benytte ulikt spesialutstyr for å rengjøre på vanskelig tilgjengelige plasser. Vi har utviklet en tauvasker som monteres på StealthCleaner, og gjør det mulig å vaske rammefortøyningen samtidig som man vasker noten. Dette bygger opp under vår filosofi om å gjøre essensielle prosesser hos våre kunder mer effektive og bærekraftige.

Hamsterhjulvasker

Hamsterhjulvasker

Noen deler av anlegget som er spesielt vanskelige å holde rene. Hamsterhjulet er en slik del, hvor det er komplisert å komme til. StealthCleaner er modulbasert, og Ocein har utviklet en hamsterhjulvasker som er spesialtilpasset til å rengjøre denne delen av anlegget. Ved å feste denne modulen til StealthCleaner kan vask av hamsterhjulet utføres på en mer sikker, effektiv og grundig måte.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Fyll inn ditt navn
Fyll inn din e-post
Fyll inn ditt mobilnummer
Scroll til toppen