Programvare - DiveOps

Elektronisk dykkerlogg og overvåkingssystem

Ha full oversikt over alle dykkerne samtidig og få online informasjon om hvert eneste dykk slik at planlegging og HMS blir ivaretatt!

Samarbeid med ledende fagmiljøer

DiveOps er et samarbeidsprosjekt mellom Ocein og NTNU , med støtte fra Forskningsrådet. Formålet er å skape et system som veileder dykkelederen før og under dykking, for å redusere risiko ved dykkeoperasjonen.

God løsning for å ivareta HMS

Programmet er nå testet ut i over to år og har vist seg å være svært effektivt og brukervennlig. Det oppleves som trygt, og har gitt et økt fokus på HMS om bord i dykkerbåter. Både dykkerleder og dykker kan planlegge på en helt ny måte, og med trygghet om at alle dykk er tatt med. DiveOps vil bli utviklet videre for å kunne ta imot enda flere data, for eksempel pulsmåling og gassforbruk under dykking.

Vi opplever stor interesse både fra kunder, dykkerskoler og ikke minst fagmiljøer som ønsker å være med på å spesifisere et nasjonalt register for å sikre Helse, Miljø og Sikkerhet for dykkerne på en bedre måte fremover.

Sikkerhet og analyse

Økt sikkerhet

Økt sikkerhet

DiveOps er med på å øke sikkerheten under dykkeroperasjoner. Programvaren gjør det mulig å overvåke dykkeoperasjoner fra et annet geografisk sted, såkalt ReMote operations og gir full oversikt over firmaets dykkeaktivitet.

Analyse

Analyse

DiveOps gir mulighet til å analysere alle dykkedata. Dermed kan det iverksettes tiltak for sikrere og mer effektiv dykkeoperasjon, for eksempel via nye tabeller.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Fyll inn ditt navn
Fyll inn din e-post
Fyll inn ditt mobilnummer
Scroll til toppen