Dekksutstyr

SafteyLink fra Ocein

SafetyLink er et samlebegrep om vår produktportefølje av patentert dekksutrustning.

SafetyLink er vår produktportefølje av patentert dekksutrustning.

Utrustningen gir en helhetlig løsning som eliminerer en rekke farlige operasjoner ved sikring av oppspent fortøyninger og løfteoperasjoner uten å involvere folk på dekk. Vi har jobbet sammen med en av Norges største servicebåt selskap og den beste produsenten for å utvikle sikre og effektive løsninger for fortøyningsarbeid og andre servicebåttjenester.

Vi er stolte over å ha utviklet en serie produkter som sammen utgjør en komplett dekksutrustning for fremtidens servicebåter. Norge har verdens mest avanserte havbruksflåte og alle våre produkt er utviklet for å støtte opp under vår misjon som er å gjøre serviceoperasjoner for havbruk tryggere, og mer effektiv – for folk, fisk og miljø.

Dekksutrusting fra Ocein

Haikjeft og Taupinner

Taupinner er en innretning for sikker fiksering av kjetting og tau (heretter kalt sleperen) ved havslep og fortøyningsoperasjoner for flytende havbruksanlegg. Taupinnene er dimensjoner i henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk FOR-2014-12-19-1853 «Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip» Taupinnene er hydraulisk operert uavhengig av hverandre, og er montert i en fundamentramme om sluttet av e stålkasse som er fundamentert i fartøyets bærende dekksstruktur. Taupinnene er flush med dekk når den ikke er i bruk. Operasjonen gjennomføres ved at sleperen trekkes med vinsjen over hekkrullen og inn på dekk med den ene taupinnen oppe. Sleperen anbringes så mot sentersiden av den hevede tauepinnen, og den andre kjøres deretter helt opp til topp platen låses mot hverandre. Sleperen er nå fiksert mellom tauepinnene.

Safety Rope Guiding / Lederull

Lederull inngår sammen med Taulås, Twister, Plateholder og Kjettinglås for fortøyningshåndteringssystem type Ocein. Lederrull monteres mot to flenser som er fast i dekket på båten. Lederullen brukes for å lede tau fra Taulåsen mot Vinsj. Lederull har kapasitet på 15T taustrekk med en maksimal omslutningsvinkel på 90 grader. Installasjonsprosedyren omhandler løft og håndtering av tungt utstyr. Alt personell må holde sikker avstand. Vekten av Lederull er 500 kg.

Chain Lock

Kjettinglås inngår sammen med Taulås, Twister, Plateholder og Lederull i Fortøyningshåndteringssystemet type Ocein. Kjettinglås monteres i utkapp akter styrbord på båten. Kjettinglås består av en kasse med et fast og et bevegelig mothold for kjeting. Kjettinglås er hydraulisk og har kapasitet til å holde kjetting med dimensjon fra 22mm til 28mm med et strekk på 10T. Vekt av Kjettinglås er 450 kg.

Kjettingholder

Kjettingholderen er en innretning for sikker fastholding og avlåsing av kjetting ved havslep og fortøyningsoperasjoner for flytende havbruksanlegg. Kjettingholderen er dimensjonert i henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk FOR-2014-12-19-1853 «Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip». Kjettingholderen er hydraulisk operert og er montert i en fundamentramme omsluttet av en stålkasse som er fundamentert i fartøyets bærende dekksstruktur. Kjettingholderen er flush med dekk når den ikke er i bruk. Låseoperasjonen gjennomføres ved at kjettingen trekkes med vinsjen over hekkrullen og inn på dekk til to lekker har passert kjettingholderens terseblokker. Disse kjøres deretter opp og låser av kjettingen.

Safety twister

Twister inngår sammen med Taulås, Plateholder, Lederull og Kjettinglås i Fortøyningshåndteringsystem type Abyss. Twister monters på flens som er fast i akterdekket på båten. Twister har som funksjon ved en rotasjonsbevegelse å ta inn en dobbel bukt for å slakke eller spenne tauet når enden av tauet er sikret med Plateholder eller Kjettinglås. Tauet låses deretter med Taulåsen, før Twister returneres til startposisjon og tauet har fått en slakke på opp til 2 meter. Når tauet er uten spenn mellom Taulås og annen dekkutrustning brukes Twister til å spenne opp tauet før Taulåsen åpnes, for deretter å gi ut taulengden som er spent opp (opptil 2 meter).

SafetyLink / Koblingsplateholder

Koblingsplateholder er en innretning for sikker fastholding av koblingsplater ved fortøyningsoperasjoner for flytende havbruksanlegg. Koblingsplateholderen er dimensjonert i henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk FOR-2014-12-19- 1853 «Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip». Koblingsplateholderen består av en rørformet sentersøyle som er fundamentert i dekk, utenpå denne er det montert en bevegelig hylse der 3 hydraulisk opererte klemarmer er montert. Innvendig i søylen er det montert et hydraulisk operert løftestempel. Låseoperasjonen utføres ved at taukrysset med koblingsplaten løftes ut av sjøen med kran og plasseres i koblingsplateholderen som låser og holder denne på plass med hydraulisk opererte klemarmer.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon?

Fyll inn ditt navn
Fyll inn din e-post
Fyll inn ditt mobilnummer
Scroll til toppen